1000325067

Kimta có cửa hàng để đến xem và đặt ốp trực tiếp không?

Kimta có cửa hàng bạn nhé. Cửa hàng Kimta có địa chỉ tại: 15 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Q1

Thời gian hoạt động : 9:00 - 21:00 mỗi ngày